อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ KSL TOWER

อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ KSL TOWER
ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ราคาค่าเช่าสำนักงาน  430  บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                     20  บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า                   6  บาท/หน่วย
สัญญาเช่าระยะเวลา      3  ปี
ค่ามัดจำการเช่า           3  เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ      2,500 คัน/เดือน
ค่าติดตั้งโทรศัพท์   2,000 บาท/คู่สาย
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 21 พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร สภาพโดยทั่วไปของอาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เป็นตึกที่ค่อนข้างเก่า แต่ถ้าเทียบกับทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้า
และราคาถูก และที่ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง จึงเป็นตึกที่น่าเช่าอยู่ไม่น้อย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087-5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารพญาไท
  อาคารพญาไท พลาซ่าตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ขนาดพื้นที่ให้เช่า 45,000 ตารางเมตรราคาค่าเช่าสำนักงาน 420 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ...

 • อาคารเอเวอร์กรีน เพลส EVERGREEN PLACE
  อาคารเอเวอร์กรีน เพลส EVERGREEN PLACEตั้งอยู่เลขที่ 318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 530-630 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/ห...

 • อาคารพญาไท บิลดิ้ง PAYATHAI BUILDING
  อาคารพญาไท บิลดิ้ง PAYATHAI BUILDINGอาคารเลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 460 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • รูปตึก.1-crop.jpg
  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 C.P. TOWER 3อาคารเลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 460 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • มหานครรูปตึก.1-crop.jpg
  อาคาร มหานคร ยิปซั่ม GYPSUM METROPOLITAN TOWERตั้งอยู่เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 450 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟรี...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 56,177