อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 C.P. TOWER 3

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 C.P. TOWER 3
อาคารเลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ราคาค่าเช่าสำนักงาน  460 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                     20 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า                   5 บาท/หน่วย
สัญญาการเช่าระยะเวลา  3 ปี
ค่ามัดจำการเช่า           3 เดือน
ค่าเช่าล่วงหน้า            1 เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ     1,200 บาท/เดือน
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  6,500 บาท/คู่สาย
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 14 ชั้น พื้นทีเช่าทั้งหมดประมาณ 17,000 ตารางเมตร อาคาตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ได้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีพญาไท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087-5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารพญาไท
  อาคารพญาไท พลาซ่าตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ขนาดพื้นที่ให้เช่า 45,000 ตารางเมตรราคาค่าเช่าสำนักงาน 420 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ...

 • อาคารเอเวอร์กรีน เพลส EVERGREEN PLACE
  อาคารเอเวอร์กรีน เพลส EVERGREEN PLACEตั้งอยู่เลขที่ 318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 530-630 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/ห...

 • อาคารพญาไท บิลดิ้ง PAYATHAI BUILDING
  อาคารพญาไท บิลดิ้ง PAYATHAI BUILDINGอาคารเลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 460 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • มหานครรูปตึก.1-crop.jpg
  อาคาร มหานคร ยิปซั่ม GYPSUM METROPOLITAN TOWERตั้งอยู่เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ราคาค่าเช่าสำนักงาน 450 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟรี...

 • อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์
  อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ KSL TOWERตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ราคาค่าเช่าสำนักงาน 430 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 50,358