อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDING

อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDING
อาคารเลขที่ 297 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                    20 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า                  6 บาท/หน่วย
สัญญาการเช่าระยะเวลา 3 ปี
ค่ามัดจำการเช่า          3 เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ    1,500 บาท/เดือน
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 1,500 บาท/คู่สาย
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 10 ชั้น พื้นที่เช่าประมาณ 4,000 ตารางเมตร ภายในอาคารร้านค้า ร้านกาแฟ ใกล้จุดขึ้นทางด่วนสุรวงศ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087 5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารเจมส์ทาวเวอร์
  อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ GEMS TOWER อาคารเลขที่ 1249 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 350 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟรี บาท/หน่วยค่...

 • อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSE
  อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSEอาคารเลขที่ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 480 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 100 บาท/เดือนค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDING
  อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ราคาค่าเช่าสำนักงาน 550 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟร...

 • อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCE
  อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCEตั้งอยู่เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ขนาดพื้นที่ให้เช่า เริ่มต้น 100 ตารางเมตรราคาค่าเช่าสำนักงาน ...

 • อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDING
  อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDINGอาคารเลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 19.26 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWER
  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWERอาคารเลขที่ 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่า...

 • อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDING
  อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDINGอาคารเลขที่ 141 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 490 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารส่งเสริม ประกันภัย
  อาคารส่งเสริม ประกันภัย SONGSERM INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 42 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 700 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 17 บาท/...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 56,175