อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCE

อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCE
ตั้งอยู่เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ขนาดพื้นที่ให้เช่า เริ่มต้น 100 ตารางเมตร
ราคาค่าเช่าสำนักงาน     400 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                        20 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า                      5 บาท/หน่วย
สัญญาเช่าระยะเวลา         3 ปี
ค่ามัดจำการเช่า              3 เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ        1,800 คัน/เดือน
ค่าติดตั้งโทรศัพท์     5,000 บาท/คู่สาย
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 20 ชั้น เดินทางสะดวกด้วยรถไฟBTS สถานีช่องนนทรีเพียง 10 นาที
หรือจากรถไฟฟ้า MRT สถานีศาลแดงแล้วต่อมอเตอร์ไซด์เพียงแค่ 5 นาที ชั้นล่างของอาคารมีร้านกาแฟ ร้าน 7-11 และรอบๆอาคารมีร้านขายอาหารมากมาย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087-5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารเจมส์ทาวเวอร์
  อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ GEMS TOWER อาคารเลขที่ 1249 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 350 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟรี บาท/หน่วยค่...

 • อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSE
  อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSEอาคารเลขที่ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 480 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 100 บาท/เดือนค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDING
  อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ราคาค่าเช่าสำนักงาน 550 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟร...

 • อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDING
  อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDINGอาคารเลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 19.26 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWER
  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWERอาคารเลขที่ 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่า...

 • อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDING
  อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDINGอาคารเลขที่ 141 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 490 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารส่งเสริม ประกันภัย
  อาคารส่งเสริม ประกันภัย SONGSERM INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 42 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 700 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 17 บาท/...

 • อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDING
  อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDINGอาคารเลขที่ 297 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 56,694