อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSE

อาคาร จีพีเฮ้าส์ สี่พระยา GP HOUSE
อาคารเลขที่ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ราคาค่าเช่าสำนักงาน 480 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                   100 บาท/เดือน
ค่าไฟฟ้า                   6 บาท/หน่วย
สัญญาการเช่าระยะเวลา 1-3 ปี
ค่ามัดจำการเช่า          3 เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ     2,000 บาท/เดือน
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ใกล้เคียงกันจะเป็นอาคาร Bisco
สถานทูตรัสเซีย อาคารเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ประมาณ 500 เมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087 5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารเจมส์ทาวเวอร์
  อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ GEMS TOWER อาคารเลขที่ 1249 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 350 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟรี บาท/หน่วยค่...

 • อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDING
  อาคารไทยสมุทร OCEAN INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ราคาค่าเช่าสำนักงาน 550 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ ฟร...

 • อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCE
  อาคารบางกอกสหประกันภัย BANGKOK UNION INSURENCEตั้งอยู่เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ขนาดพื้นที่ให้เช่า เริ่มต้น 100 ตารางเมตรราคาค่าเช่าสำนักงาน ...

 • อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDING
  อาคารวรวิทย์ VORAVIT BUILDINGอาคารเลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 19.26 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWER
  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ WALL STREET TOWERอาคารเลขที่ 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่า...

 • อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDING
  อาคารสกุลไทย SAKULTHAI BUILDINGอาคารเลขที่ 141 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 490 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารส่งเสริม ประกันภัย
  อาคารส่งเสริม ประกันภัย SONGSERM INSURANCE BUILDINGอาคารเลขที่ 42 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 700 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 17 บาท/...

 • อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDING
  อาคารหวั่งหลี WANGLEE BUILDINGอาคารเลขที่ 297 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 23,697