อาคารเคเอสพี KSP BUILDING

อาคารเคเอสพี KSP BUILDING
อาคารเลขที่ 296 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ราคาค่าเช่าสำนักงาน 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ค่าน้ำ                     ฟรี บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า                  6 บาท/หน่วย
สัญญาการเช่าระยะเวลา 3 ปี
ค่ามัดจำการเช่า          3 เดือน
ค่าเช่าที่จอดรถ    1,200 บาท/เดือน
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 3,000 บาท/คู่สาย
ข้อมูลทั่วไป
อาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคารประมาณ 3,000 ตารางเมตร สถานที่ใกล้เคียง ตรงข้ามการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, โรงพยาบาลปิยะเวช, โรงพยาบาลพระราม9, โรงแรมแม็กซ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม P&K ESTATE ได้ที่ 087-5160990 E-mail : pandkestate@gmail.com


 • อาคารเคพีเอ็น KPN TOWER
  อาคารเคพีเอ็น KPN TOWERอาคารเลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 450 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 20 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า 6...

 • อาคารไชโย CHAIYO BUILDING
  อาคารไชโย CHAIYO BUILDINGอาคารเลขที่ 100 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 400 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 4 บาท/ตรม.เดือนค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารวรสมบัติ VORASOMBAT BUILDING
  อาคารวรสมบัติ VORASOMBAT BUILDINGอาคารเลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 500-650 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 19.80 บาท/หน่ว...

 • อาคารว่องวานิช บิลดิ้ง VONGVANIJ BUILDING
  อาคารว่องวานิช บิลดิ้ง VONGVANIJ BUILDINGอาคารเลขที่ 100 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 450 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 19.80 บาท/หน่ว...

 • อาคารธนกุล THANAKUL BUILDING
  อาคารธนกุล THANAKUL BUILDINGอาคารเลขที่ 77 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 400 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 4 บาท/ตรม./เดือนค่าไฟฟ้า ...

 • อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ
  อาคารชำนาญ เพ็ญชาติอาคารเลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320ราคาค่าเช่าสำนักงาน 526 บาท/ตารางเมตร/เดือนค่าน้ำ 18 บาท/หน่วยค่าไฟฟ้า อัตราเดียวกับกา...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 50,357